Løn og vilkår Løn

Lærere Ærø

Gælder for lærere ansat på folkeskoler i Ærø Kommune

Læs alle detaljer i den lokale lønaftale her

Fra 1/4 2022 ydes et tillæg på 1,38 % af den pensionsgivende årsløn. Den ansatte kan i stedet vælge at forhøje pensionsbidraget med 1,38 procentpoint. Beløbet er derfor ikke medtaget i nedenstående lønangivelser.

Lærere på ny løn er aflønnet med den centralt aftalte grundløn; kvalifikationsløn for 4, 8 og 12 års erfaring og et centralt aftalt undervisertillæg på 13.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000).

Månedslønnen for lærere på Ny Løn pr. 1. oktober 2021:

Grundløn

Trin 31 + 3.000 kr. + 13.000 kr.: 30.963,08 kr.

 

4 års ansættelse

Trin 35 + 3.000 kr. + 13.000 kr.: 32.996,16 kr.

 

8 års ansættelse

Trin 40 + 13.000 kr: 35.482,01 kr.

 

12 års ansættelse

Trin 40 + 10.000 kr. + 13.000 kr: 36.696,12 kr.

 

 

For lærere på personlig ordning gælder følgende månedslønninger pr. 1. oktober 2021:

Trin 43 + 13.000 kr. + 5.500 kr.: 38.165,61 kr.


Ud over de ovenfor nævnte generelle tillæg er følgende funktionstillæg aftalt: (alle pensionsgivende)

Klasselærertillæg: 10.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 1.214,11 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021.

Koordinering af morgensamling: Såfremt skolen har faste morgensamlinger og koordinering er påkrævet, kan der aftales funktionstillæg på 5.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 607,06 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. 


Medarbejderrepræsentant skolebestyrelse: 1.200 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 145,69 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021.

Såfremt skolen har egen hjemmeside, kan der til en Webmaster aftales funktionstillæg på 5.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 607,06 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021.

Tillidsrepræsentant: 13.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 1.578,39 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. TR-suppleant: 6.500 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 789,17 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. 
Arbejdsmiljørepræsentant: 6.500 kr. (niveau 31.03.2000) eller 789,17 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021.

Såfremt skolen har en kantine-madordning, kan der til en hjemkundskabslærer aftales funktionstillæg for pædagogisk koordinering på 5.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 607,06 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021.

Funktionslærer specialcenter: 11.200 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 1.359,80 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021.

IT-vejleder: 5.000 kr. (niveau 31.03.2000) eller 607,06 pr. måned pr. 1. oktober 2021.

Der er aftalt følgende kvalifikationstillæg (pensionsgivende): 

Hvis der efter aftale med en skoles ledelse gennemføres og afsluttes ekstra linjefags- eller diplomuddannelse udløses ét løntrin.

Pædagogisk IT-kørekort: 3.800 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 461,36 pr. måned pr. 1. oktober 2021.

Aflønning af ikke-læreruddannede pr. 1. oktober 2021:

 

Ingen forudgående uddannelse ud over en gymnasial uddannelse 

En forudgående uddannelse ud over en gymnasial uddannelse

Grundløn

Trin 31+3.000 kr.: 29.384,73 kr.

Trin 31+3.000 kr.: 29.384,73 kr.

4 års ansættelse

Trin 32+3.000 kr.: 29.876,48 kr. 

Trin 33+3.000 kr.: 30.378,90 kr. 

8 års ansættelse

Trin 33+3.000 kr.: 30.378,90 kr.

Trin 35+3.000 kr.: 31.417,81 kr. 

12 års ansættelse

Trin 34+3.000 kr.: 30.892,90 kr.

Trin 37+3.000 kr.: 32.503,23 kr. 

Funktionsløn som for øvrige månedslønnede.

Der er aftalt følgende kvalifikationstillæg (pensionsgivende): 

Hvis der efter aftale med en skoles ledelse gennemføres og afsluttes ekstra linjefags- eller diplomuddannelse udløses ét løntrin.

Pædagogisk IT-kørekort: 3.800 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 461,36 pr. måned pr. 1. oktober 2021.