Løn og vilkår Løn

Lærere Ærø

Gælder for lærere ansat på folkeskoler i Ærø Kommune

Læs alle detaljer i den lokale lønaftale her

Fra 1/4 2019 ydes et tillæg på 0,83 % af den pensionsgivende årsløn. Den ansatte kan i stedet vælge at forhøje pensionsbidraget med 0,83 procentpoint. Beløbet er derfor ikke medtaget i nedenstående lønangivelser.

Lærere på ny løn er aflønnet med den centralt aftalte grundløn; kvalifikationsløn for 4, 8 og 12 års erfaring og et centralt aftalt undervisertillæg på 13.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000).

Månedslønnen for lærere på Ny Løn er pr. 1. april 2020:

Grundløn 31 + 3000 kr. + 13.000 kr.: 30.131,40 kr.

Efter 4 års beskæftigelse som lærer:

Trin 35 + 3.000 kr. + 13.000 kr.: 32.109,82 kr.

Efter 8 års beskæftigelse som lærer:

Trin 40 + 13.000 kr.: 34.528,95 kr.

Efter 12 års beskæftigelse som lærer:

Trin 40 + 10.000 kr. + 13.000 kr.: 35.710,45 kr.

For lærere på personlig ordning gælder følgende månedslønninger pr. 1. april 2020:
Lærere på personlig ordning er indplaceret på trin 43 + et årligt tillæg på 13.000 kr. og et centralt aftalt undervisertillæg på 5.500 kr. årligt (niveau 31.03 2000).

Trin 43 + 13.000 kr. + 5.500 kr.: 37.140,44 kr.

Ud over de ovenfor nævnte generelle tillæg er følgende funktionstillæg aftalt: (alle pensionsgivende)

Klasselærertillæg: 10.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 1.181,50 kr. pr. måned pr. 1. april 2020.

Koordinering af morgensamling: Såfremt skolen har faste morgensamlinger og koordinering er påkrævet, kan der aftales funktionstillæg på 5.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 590,75 kr. pr. måned pr. 1. april 2020. 


Medarbejderrepræsentant skolebestyrelse: 1.200 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 141,77 kr. pr. måned pr. 1. april 2020.

Såfremt skolen har egen hjemmeside, kan der til en Webmaster aftales funktionstillæg på 5.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 590,75 kr. pr. måned pr. 1. april 2020.

Tillidsrepræsentant: Marstal Skole: 13.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 1.535,94 kr. pr. måned pr. 1. april 2020. TR-suppleant: 6.500 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 767,97 kr. pr. måned pr. 1. april 2020. 
Arbejdsmiljørepræsentant: 6.500 kr. (niveau 31.03 2000) eller 767,97 kr. pr. måned pr. 1. april 2020.

Såfremt skolen har en kantine-madordning, kan der til en hjemkundskabslærer aftales funktionstillæg for pædagogisk koordinering på 5.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 590,75 kr. pr. måned pr. 1. april 2020.

Funktionslærer specialcenter: 11.200 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 1.323,28 kr. pr. måned pr. 1. april 2020.

IT-vejleder: 5.000 kr. (niveau 31.03 2000) eller 590,75 pr. måned pr. 1. april 2020.

Der er aftalt følgende kvalifikationstillæg (pensionsgivende): 

Hvis der efter aftale med en skoles ledelse gennemføres og afsluttes ekstra linjefags- eller diplomuddannelse udløses ét løntrin.

Pædagogisk IT-kørekort: 3.800 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 448,97 pr. måned pr. 1. april 2020.

Aflønning af ikke-læreruddannede:

Der tages forbehold for, at grundlønsstigningen 1. april 2016 slår fuldt igennem på stigningerne efter 4, 8 og 12 år. Der har ikke været afholdt lønforhandlinger.

 

Ingen forudgående uddannelse ud over en gymnasial uddannelse 

En forudgående uddannelse ud over en gymnasial uddannelse

Grundløn

Trin 31+3.000 kr.: 28.595,45 kr.

Trin 31+3.000 kr.: 28.595,45 kr.

4 års ansættelse

Trin 32+3.000 kr.: 29.073,95 kr. 

Trin 33+3.000 kr.: 29.562,87 kr. 

8 års ansættelse

Trin 33+3.000 kr.: 29.562,87 kr.

Trin 35+3.000 kr.: 20.573,87 kr. 

12 års ansættelse

Trin 34+3.000 kr.: 30.063,12 kr.

Trin 37+3.000 kr.: 31.630,12 kr. 

Funktionsløn som for øvrige månedslønnede.

Der er aftalt følgende kvalifikationstillæg (pensionsgivende): 

Hvis der efter aftale med en skoles ledelse gennemføres og afsluttes ekstra linjefags- eller diplomuddannelse udløses ét løntrin.

Pædagogisk IT-kørekort: 3.800 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 448,96 pr. måned pr. 1. april 2020.