Løn og vilkår Løn

Børnehaveklasseledere Langeland

Gælder for børnehaveklasseledere ansat på folkeskoler i Langeland Kommune

Øhavets Lærerkreds og Langeland Kommune har aftalt et Langelandstillæg på 6.800 kr. årligt (niveau 31.03.2000). 

Tillæggets aktuelle værdi er indregnet i den samlede månedsløn nedenfor.

Fra 1/4 2022 ydes et tillæg på 1,38 % af den pensionsgivende årsløn. Den ansatte kan i stedet vælge at forhøje pensionsbidraget med 1,38 procentpoint. Beløbet er derfor ikke medtaget i nedenstående lønangivelser.

For at læse alle detaljer i den lokale lønaftale henvises til følgende link Lønaftale for skoleåret 2015/1016. (Datoen er fra 2014 da aftalen er identisk med denne, blot er side 3 af 3 udgået.)

For børnehaveklasseledere på Ny Løn er lønnen sammensat af den centralt aftalte grundløn, den centralt aftalte kvalifikationsløn for 4, 8 og 12 års erfaring, det centralt aftalt undervisertillæg på 15.400 kr. årligt og det lokalt aftalte Langelandstillæg på 6.800 kr. årligt (niveau 31.03.2000).

For børnehaveklasselærere ansat på folkeskoler på Langeland, er der aftalt et årligt kvalifikationstillæg på 1.000 kr. for at arbejde med læringsfællesskaber.

Månedslønnen for børnehaveklasseledere på Ny Løn er pr. 1. januar 2022:

Grundløn

Trin 28 + 4.000 kr. + 15.400 kr. + 6.800 kr. + 1.000 kr.: 32.911,13 kr.

 

4 års ansættelse

Trin 31 + 4.000 kr. + 15.400 kr. + 6.800 kr. + 1.000 kr.: 32.322,88 kr.

 

8 års ansættelse

Trin 33 + 2.000 kr. + 15.400 kr. + 6.800 kr. + 1.000 kr. kr.: 33.074,23 kr.

 

12 års ansættelse

Trin 37 + 2.000 kr. 15.400 kr. + 6.800 kr. + 1.000 kr.: 35.198,56 kr.

 

 

For børnehaveklasseledere på personlig ordning gælder følgende månedslønninger pr. 1. januar 2022:

Børnehaveklasseledere på personlig ordning er indplaceret på trin 36 + 4.600 kr. årligt og får et centralt aftalt undervisertillæg på 15.400 kr. årligt og et lokalt aftalt Langelandstillæg på 6.800 kr. årligt (niveau 31.03.2000).

Trin 36 + 2.000 kr. + 4.600 kr. + 15.400 kr. + 6.800 kr. + 1.000 kr.: 35.208,47 kr.

Master kvalifikationstillæg: 10.000 kr. (niveau 31.03.2000) eller 1.214,11 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021.

PD (Uddannelsen skal give mindst 60 ECTS points). Kvalifikationstillæg: 8.000 kr. (niveau 31.03.2000) eller 971,29 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021.

Læsevejleder (Uddannelsen skal give mindst 30 ECTS points). Kvalifikationstillæg: 6.000 kr. (niveau 31.03.2000) eller 728,47 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021.

Funktionstillæg til tillidsrepræsentanter: 6.600 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 801,31 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. 

Fællestillidsrepræsentanten får et tillæg på 13.200 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 1.602,62 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021. 

Funktionstillæg til arbejdsmiljørepræsentanter 4.800 kr. (niveau 31.03.2000) eller 582,77 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021.

Skiftende arbejdssteder: 3.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 364,23 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2021.