Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2016

Ingen dialog uden lærerne

Læserbrev: Thomas Bjørn Henriksen fra Øhavets Lærerkreds fortæller i Fyns Amts Avis den 22. december, at et forslag til en ny struktur for de fire årlige dialogmøder mellem skoleforvaltning, politikere, skoleledere og skolebestyrelser er i høring.

Det nye forslag udelukker skolebestyrelsernes lærerrepræsentanter fra at deltage i dialogmøderne. Jeg undrer mig over, hvorfor sådan en manøvre pludselig er nødvendig. For ingen har vel større indsigt i skolernes aktuelle tilstand end fronlinjekæmperne, der står med ansvaret for skolernes elever på daglig basis? Og netop derfor er lærerne selvskrevne til at deltage i dialogen.

Som skolebestyrelsesmedlem var jeg i den grad taknemmelig for, at der var lærere repræsenteret i de bestyrelser, jeg sad i. For lærerne var med til at garantere, at vi kollektivt traf bedre beslutninger - netop fordi de har den unikke indsigt i skolens dagligdag, som skoleledelse og (især) forældrerepræsentanter er et skridt fjernere fra. At have lærerne med ved bordet sikrer, at bestyrelsesarbejdet ikke foregår i et tomrum, men er rodfæstet i skolens konkrete hverdag.

Helt parallelt til dette bør lærerne naturligvis sikres plads til dialogmøderne, som helt uden tvivl vil have gavn af deres tilstedeværelse.

Jeg forstår ganske enkelt ikke, at det er nødvendigt at udelukke lærerne fra dialogmøderne. Vi burde da i stedet tilskynde deres deltagelse og sætte pris på, at de bidrager med deres ekspertise. Det vinder alle på.