Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2016

-Skolen udvikler sig i en kedelig retning

Under denne overskrift inddrager Fyns Amts avis, onsdag den 26. oktober, lærer Steen Brandrup Kortbeks kritiske syn på det øgede fokus der på dokumentation, testning og målstyring, som Lærerkredsformand Lone Clemmensen fremhæver som en af grundene til at Øhavets Lærerkreds spørgeskemaundersøgelse blandt lærerne i Svendborg, på Langeland og Ærø, bl. a. viser at 66 % af lærerne har overvejet at forlade faget indenfor det sidste år.

Lærerne vil væk fra de sydfynske folkeskoler, skriver Fyns Amts Avis, som overskrift om en intern undersøgelse Øhavets Lærerkreds har lavet blandt lærerne på de kommunale skoler i Svendborg, Langeland og Ærø. Undersøgelsen viser at:

  • 66 % har overvejet at forlade faget indenfor det sidste år.
  • 25 % har overvejet at søge job i en anden kommune, mens 71% ikke ønsker at skifte en kommuneskole ud med en anden.
  • I forhold til skoleåret 2014/2015 oplever 56 % af lærerne dårligere muligheder for at give støtte til elever med særlige behov.
  • 2 % oplever nye tiltag som lektiehjælp, bevægelse og længere skoledag som meget positivt, mens henholdsvis 44 % og 8 % oplever det som overvejende negativt og meget negativt.


Lone Clemmensen forklarer, at lærerne i høj grad har disse overvejelser, fordi deres arbejdsforhold er præget af dårlig forberedelsestid, fokus på test og øgede dokumentationskrav. Hun udtaler til avisen: - jeg synes, man skal tænke på, hvilke samfundsmæssige omkostninger det har, når så mange medarbejdere ikke er tilfredse.

Avisen har samlenholdt undersøgelsens resultat med lærer Steen Brandrup Kortbeks kritiske blik på de øgede dokumentationskrav der er i folkeskolen. Steen Brandrup Kortbek konkretiserer, at læringsmålstyret undervisning flytter fokus fra undervisningen over til udbyttet. Det giver ham en frygt for, at indholdet i undervisningen bliver marginaliseret til fordel for målbare resultater og kompetencer. Desuden mener han, at den målstyrede undervisning riskerer, at gå ud over fællesskabet, fordi der lægges mere vægt på individet.

Steen Brandrup Kortbek eksemplificerer sine overvejelser, ved at beskrive en dansklærers arbejde med en roman. Når man starter ved man ikke nødvendigvis hvor man ender, ud over at man har øvet sig på at læse og måske lært noget om genrer. Man læser nemlig romanen, fordi den i sig selv har en æstetisk eller kunstnerisk værdi, man ikke kan måle, men som er en oplevelse eller en erfaring, der er med til at danne eleverne.

Ph.d.-studerende ved Roskilde Universitet Stine Helms, som blandt andet har forsket i styringsteknologier i folkeskolen supplerer artiklen og forklarer: -min forskning viser, at lærerne ønsker en mere fællesskabsorienteret skole, men at styringsteknologier som elevplaner og nationale tests bliver enormt individorienteret. Og det går imod lærernes idealer om at skabe fællesskab.

Læs hele artiklen her