Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2016

Skoler fyrer sig til lavt fravær

Lone I Christianshavn
Under denne overskrift bringer Fyns Amts Avis d. 22/8 2016 en artikel om faldende sygefravær blandt lærerne i Svendborg Kommune. Øhavets Lærerkreds' formand Lone Clemmensen forholder sig kritisk til de lave sygefraværstal.

Ifølge formanden for Udvalget for Børn og Unge i Svendborg, Mette Kristensen, er sygefraværet generelt faldet på næsten alle skoler i Svendborg Kommune, hvilket Mette Kristensen tilskriver de indsatser, der er lavet ude på hver skole.

Hun påpeger dog, at sygefraværstallene er skrøbelige, idet der ikke skal mange langtidssygemeldinger til på de enkelte skoler, før det slår negativt ud i statistikken.

Formand i Øhavets Lærerkreds, Lone Clemmensen er mere forbeholden over for sygefraværsstatistikken. Hun mener, at faldet kan skyldes en opstramning på sygesamtalerne. " Vi kan jo se, at afskedigelserne kommer hurtigere, og når man afskediger folk, der er syge hurtigere, så har det en positiv indvirkning på, hvordan sygestatistikken ser ud", siger hun.

HR-chef i Svendborg Kommune Eva Hansen bekræfter, at ny lovgivning fra 1. januar 2015 gør det muligt at inddrage jobcentret i forhold til den sygemeldte, hvilket betyder, at sygesamtalen kan blive sat i gang hurtigere.

Og ifølge Lone Clemmensen betyder tidligere sygesamtaler også tidligere sygeafskedigelser, for: "jo tidligere i et forløb, man sender opsigelsesvarsel, jo mere sparer man", siger hun.