Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2016

Lærerne bliver presset for hårdt

Under denne overskrift bringer Fyns Amts Avis d. 3/3 2016 et interview med Øhavets Lærerkreds’ formand Lone Clemmensen i anledning af DF-forslaget om en lokalaftale om lærernes arbejdstid

Lone Clemmensen udtaler at det lyder spændende. ”Hvis man vil give lærerne mulighed for at løse deres opgave så eleverne får den bedst mulige undervisning, skal der fokus på forberedelsestiden. Der skal sørges for at der er sat tid af til forberedelse."

Avisen spørger Lone om der ikke er det i dag.
”Ikke alle steder. Mange steder er det sådan at lærerne får besked på hvor mange timer de skal undervise. Oven i det får de en række andre opgaver at løse ligesom de også skal efteruddanne sig, og hver gang der kommer en ekstra opgave, går det fra forberedelsestiden. (…) Lærerne føler sig ekstremt presset. For samtidig skal de levere mere undervisning som skal være af en højere kvalitet og være spændende og udfordrende, samtidig med at der bliver taget hensyn til at nedbryde den sociale arv i inklusionsprocessen. Det er simpelthen så hårdt og presser lærerne enormt meget hvis de ikke har haft tid nok til forberedelse."

Avisen spørger om hvordan man kommer det til livs.
"Ved at sætte rammer for forberedelsestiden og en øvre grænse for hvor mange lektioner en lærer skal have om ugen."

Derefter spørger avisen til fleksibiliteten.
"ja, man skal tænke på at hvis man som lærer har undervist fem-seks lektioner i løbet af en dag, så har man måske mødt 70 elever eller flere som man alle skal forholde sig til. De relationer er lige så hårdt som fysisk arbejde, og når man så umiddelbart efter skal sætte sig ned og forberede undervisning som skal være enormt kreativ, kan man simpelthen ikke. Man er i hvert fald nødt til at indse at det er rigtig svært for mange, og derfor er der behov for mere fleksibilitet."

Avisen spørger om det ikke vil koste flere penge.
"Ja, for det er sådan at lærernes arbejdstid er bundet op på samme måde som i et industrisamfund – altså på ren tilstedeværelsestid. Det gør at alt ligger fast, men hvis man nu kunne lægge mere arbejdstid i uger  hvor der er behov for det, og mindre i uger hvor der ikke er, så ville det være en fordel. Men det kan man ikke på grund af de rigide regler der i dag er mange steder, så det ville være fint hvis man kunne lave nogle mere ens regler generelt for alle lærerne i Svendborg."

Avisen spørger om der er andre ønsker.
"Ja, men det er ikke udgiftsneutralt. Nogle lærere trives fint med at de ikke skal bruge aftenerne og weekenderne på forberedelse, men en stor del af lærerne har stadig et ønske om at holde fri efter undervisningen for så at lægge nogle arbejdstimer derhjemme om aftenen. Men det må de ikke i dag, fordi ledelsen så skal udbetale ekstra tillæg, og det vil vi godt have lavet om."

Avisen spørger til om kredsen har forslag til hvordan det skulle skrues sammen.
"Ja man kan fx gøre som i Ballerup. Der får lærerne 1600 kr. mere i løn, og så har de 290 arbejdstimer om året som de kan flekse rundt med og lægge på arbejdsfrie dage hvis de har lyst til det. Hvis vi indfører det for dem der trives bedst på den måde, så tilgodeser vi at mennesker er forskellige. Og på den måde får vi mest ud af lærerne."